Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


18.04.2007

Постанова № 252-КУ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 252-КУ

м.Київ

2007-04-18

Я, начальник відділу Ющенко Т.І., уповноважена особа Комісії, на підставі доручення начальника територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві Безпалька Олександра Миколайовича від 09.01.2007 року №3-КУ, розглянувши у присутності головного спеціаліста юридичного відділу Марченко Вікторії Миколаївни та представника юридичної особи Каютіної Наталії Михайлівни, яа діяла за довіреністю від 18.04.07 №95/04, у відношенні акціонерного товариства закритого типу «Ювілейний» код ЄДРПОУ 00846694, адреса: 03055, м. Київ, пр-т Перемоги, 20, п/р 26000030172391 вКиївській міській філії АКБ «Укрсоцбанк», МФО 322012, тел./факс 8 (044) 2363172, 2362089,

ВСТАНОВИВ:

Згідно з Актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 18.04.07 №251-КУ, складеним у відношенні акціонерного товариства закритого типу «Ювілейний», встановлено факт недотримання акціонерним товариством закритого типу «Ювілейний» вимог п.23 глави 2 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.06 №348, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.08.06 за №973/12847 (далі по тексту – Ліцензійні умови №348) в частині вимог п.8 Наказу Державного комітету фінансового моніторингу України «Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Держфінмоніторингу» від 05.05.06 №87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.06 за №655/12529 (далі по тексту – Наказ №87), а саме: акціонерне товариство закритого типу “Ювілейний” несвоєчасно, тобто, не у місячний термін після набрання чинності Наказам №87 (дата набрання чинності - 01.09.06) подало до Державного комітету фінансового моніторингу України (лист від 23.03.07 №76/04) форму №1-ФМ “Картка реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб, яка затверджена наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.03 №48, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.05.03 за №394/7715, з визначенням коду виду повідомлення “первинне”. Відповідно до вимог п. 23 глави 2 Ліцензійних умов №348, ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідно до вимог п. 8 Наказу №87, суб’єктам первинного фінансового моніторингу (крім банків) у місячний термін після набрання чинності Наказом №87 подати форму №1-ФМ “Картка реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб, яка затверджена наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.03 №48, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.05.03 за №394/7715, з визначенням коду виду повідомлення “первинне”. Враховуючи вищевикладене, керуючись пунктом 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пунктів 8.4., 18.5. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених наказом Комісії від 09 січня 1997 року №2 у редакції рішення Комісії від 13 лютого 2001 року №27 (зі змінами та доповненнями),

ПОСТАНОВИВ:

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери, нормативних актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку застосувати до акціонерного товариства закритого типу «Ювілейний» санкцію у вигляді попередження. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.