Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата здійснення дії: 27.03.2008
Дата публікації 28.03.2008 19:01:00
Найменування емітента* Акціонерне товариство закритого типу "Ювілейний"
Юридична адреса* 03055, м.Київ, проспект Перемоги, 20
Керівник* Царук Марія Степанівна - директор. Тел: 0442363172
E-mail* uvil@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Текст повідомлення:
27 березня 2008 року емітенту стало відомо про зміни, які відбулись на рахунках власників акцій, яким належить 10
і більше відсотків голосуючих акцій.
Фізична особа. Розмір пакету акцій акціонера з урахуванням розміру збільшення становить 8350 шт. або
36, 5187 % від статутного фонду товариства.
Фізична особа. Розмір пакету акцій акціонера з урахуванням розміру зменшення становить 13720 шт. або 60,0044 % від статутного фонду товариства. 28.03.2008 р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
директор Царук Марія Степанівна