Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 00846694
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Ювiлейний"
Дата, на яку складено інформацію: 15.04.2019
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Подивитися